Antti Kivi

Helsinkiläinen yrittäjä

Ansioluettelo

Antti Kivi

Pähkinänkuoressa

 • Synnyin 4.5.1999, ikä 21 vuotta.
 • Asun Helsingissä Etu-Töölössä.
 • Olen toiminut monissa luottamustoimissa, merkittävimpänä kokoaikatyö Suomen Lukiolaisten Liiton järjestösektorista vastaavana varapuheenjohtajana.
 • Valmistuin Suomen parhaana ylioppilaana Tikkurilan lukiosta syksyllä 2018.
 • Suoritin Maavoimien reserviupseerikurssin Haminassa Reserviupseerikoulussa upseerioppilaana ja toimin reserviupseerikurssin 256 Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana.
 • Suoritan varusmiespalvelusta Helsingissä Kaartin jääkärirykmentissä ja toimin Puolustusvoimien uutislehden, Ruotuväen toimittajana Pääesikunnan viestintäosastolla.
 • Olenkin monesta kiinnostunut ja toimin vapaa-ajallani yrittäjänä.
 • Harrastuksenani muun muassa soitan kitaraa.

Työkokemus

Visiosto oy

Toimitusjohtaja & yrittäjä

2019 alkaen

Olen kesästä 2019 alkaen toiminut kahden ystäväni kanssa sivutoimisesti viestintäalan yrittäjänä yhdessä omistamamme osakeyhtiön kautta. Minut on myös nimitetty paitsi hallituksen jäseneksi myös toimitusjohtajaksi yhtiössämme.

Oma erityisosaamiseni yhtiössämme on verkkosivustojen suunnittelu ja toteutus. Tämän lisäksi olen päävastuussa yhtiön hallinnosta ja taloudesta ja näin vastaan myös muun muassa yhtiön kirjanpidosta.

Suomen Lukiolaisten Liitto ry

Varapuheenjohtaja

2019

Toimin koko vuoden luottamustoimessa Suomen Lukiolaisten Liiton varapuheenjohtajana. Minut valittiin toimeen liiton liittokokouksessa syksyllä 2018, ja luottamustoimi oli kokopäivätyö.

Työssäni johdin Lukiolaisten Liittoa yhdessä kolmihenkisen puheenjohtajiston kanssa, minkä lisäksi johdin liiton järjestösektorin tiimiä, johon kuului lisäkseni kolme työntekijää.

Omalla vastuullani oli liiton 11 piirijärjestön toiminnan tukeminen ja koordinointi ja erityisesti piirijärjestöjen johtojen tukeminen, auttaminen ja kouluttaminen toiminnassa ympäri vuoden.

Vastuullani oli myös liiton valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen. Lukiolaisten Liitto järjestää vuosittain toistakymmentä valtakunnallista koulutustapahtumaa sekä liiton omille aktiiveille että lukioiden opiskelijakuntien toimijoille, joista suurimmat keräävät yli 200 osallistujaa.

Tämän lisäksi vastasin Lukiolaisten Liiton opiskelijakuntatoiminnasta, joka sisältää Suomen lukioiden opiskelijakuntien toiminnan tukemisen, lukioiden opiskelijakuntien toimijoiden koulutustapahtumien järjestämisen ja lukiolaisten osallisuuden edunvalvonnan valtakunnallisesti päätöksenteossa. Olin esimerkiksi monissa tilaisuuksissa ajamassa Lukiolaisten Liiton tavoitteita uusiin lukion opetussuunnitelman perusteisiin, jotka vuonna 2019 hyväksyttiin.

Oy Frank Students Ab

Community Assistant

syksy 2018

Toimin opiskelijakorttia ja -etuja tarjoavan Frankin asiakaspalvelun avustajana vuoden kiireisimpänä aikana syksyllä, kun uudet korkeakouluopiskelijat olivat juuri aloittaneet opintonsa. Autoin asiakkaita erityisesti ratkaisemaan Frank App -sovellukseen ja sovelluksessa olevaan digitaaliseen opiskelijakorttiin liittyviä ongelmia.

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö

Myyjä

kesä 2018

Toimin kesän töissä Helsingin Ala-Tikkurilan Lidl-myymälässä. Perinteisen kassatyön lisäksi myyjänä Lidlissä tein monipuolisia myymälän tehtäviä, kuten tavaroiden vastaanottoa ja lajittelua, asiakaspalvelua, myymälän siivousta sekä muuta suuren myymälän arkeen kuuluvaa työtä.

Suomen Palloliiton Helsingin piiri

Erotuomari

2015–2018

Luottamustoimet

Reserviupseerikoulu

Reserviupseerikurssin 256 Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

2020

Helsingin Kokoomusnuoret ry

Piirihallituksen jäsen

2020

Suomen Lukiolaisten Liitto ry

Liittohallituksen jäsen

2018–2019

Hallituksen jäsenenä olin mukana koko Lukiolaisten Liiton erityisesti strategisessa johtamisessa sekä muussa ohjauksessa. Liittohallitus myös toimii kouluttajina liiton valtakunnallisissa tapahtumissa. Edustin myös liittoa muun muassa erilaisissa ministeriöiden tilaisuuksissa, erityisesti silloin uuden lukiolain valmisteluun liittyvissä asioissa. Vuonna 2019 olin myös hallituksen jäsen, koska toimin koko liiton varapuheenjohtajana.

Piiritoimikunnan puheenjohtaja

2017

Piiritoimikunnan puheenjohtajana johdin Lukiolaisten Liiton piiritoimikuntaa, joka on liiton piirijärjestöjen puheenjohtajistoista koostuva toimielin. Sen tehtävänä on yhdessä liittohallituksen kanssa kehittää liiton toimintaa ja tuoda liittohallituksen työskentelyyn erityisesti piirijärjestöjen näkökulman. Toimikunnan puheenjohtajana toimin myös toimikunnan edustajana liittohallituksen kokouksissa ja osallistuin hallituksen työskentelyyn niin sanotusti piirijärjestöjen soihdunkantajana.

Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Uudenmaan piiri ry

Varapuheenjohtaja

2017

Toimin Suomen Lukiolaisten Liiton suurimman piirijärjestön, Uudenmaan piirin, varapuheenjohtajana. Varapuheenjohtaja johtaa yhdessä puheenjohtajan kanssa tasavertaisena parina piirin hallituksen työskentelyä ja koordinoi koko piirin toimintaa. Pesti sisälsi erityisesti vapaaehtoisten johtamista. Vedin varapuheenjohtajana myös piirijärjestön sääntöjen uudistusta, ja käytännössä loin kokonaisuudessaan uudistetut säännöt yhdistykselle.

Piirihallituksen jäsen

2016–2017

Piirihallituksen jäsenenä olin mukana hallituksen työssä koordinoimassa ja tekemässä Suomen Lukiolaisten Liiton suurimman piirijärjestön toimintaa. Toimin vuoden 2016 hallituksen edunvalvontavastaavana, mikä tarkoitti käytännössä liiton ja piirin tavoitteiden lobbausta paikallisille päättäjille ja kansanedustajille, joita tapasin pestini puolesta useita, sekä Uudenmaan lukio-opiskelijoiden etujen valvomista. Vuonna 2017 olin myös hallituksen jäsen, koska toimin piirijärjestön varapuheenjohtajana.

Vantaan kaupunki

Nuorisovaltuutettu

2016–2017

Nuorisovaltuutettuna osallistuin Vantaan nuorisovaltuuston toimintaan ja kokouksiin. Nuorisovaltuuston tehtävänä on toimia erityisesti nuorten äänitorvena ja edunvalvojana kaupungin päätöksenteossa. Osallistuin myös nuorisovaltuuston edustajana useita kertoja Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksiin, joissa olin muun muassa nuorten edustajana kaupungin budjetti- ja strategiapäätöksiä tehtäessä, ja Vantaan ruotsinkielisen lautakunnan, Svenska Kommitténin, kokouksiin nuorten edustajana.

Tikkurilan lukion opiskelijakunta

Hallituksen jäsen

2015–2018

Toimin koko lukioaikani lukioni opiskelijakunnan hallituksen jäsenenä ja osan tästä ajasta hallituksen sihteerinä. Opiskelijakunnan hallitus toimii opiskelijoiden äänitorvena ja edunvalvojana lukion päätöksenteossa. Opiskelijakunta järjestää myös monia tapahtumia opiskelijoille lukion sisällä, esimerkiksi penkinpainajaiset.

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret ry

Hallituksen jäsen

2017

Koulutus

Tikkurilan lukio

Ylioppilastutkinto

2015–2018

Arvosanat: LLLLLLEEEM

Valmistuin syksyn 2018 Suomen parhaana ylioppilaana. Lue Vantaan Sanomien juttu aiheesta.

Helsingin yliopisto

Valtiotieteiden kandidaatti, taloustiede

2020 alkaen

Avoin yo: Johdatus oikeustieteeseen

2019

5 op, arvosana: hyväksytty

Avoin yo: Ohjelmoinnin perusteet

2019

5 op, arvosana: 5

Kielitaito

 • suomi: äidinkieli
 • englanti: erinomainen
 • ruotsi: hyvä
 • venäjä: perusteet
 • ranska: perusteet
 • latina: hyvä

Tietotekninen osaaminen

Tietojenkäsittelytiede

Osaamista tietojenkäsittelytieteissä sekä monien ohjelmointikielien osaaminen, muun muassa C++, Python, PHP, HTML, CSS, JavaScript ja Java.

Ohjelmistot

Osaamista monista keskeisistä ohjelmistoista, kuten Microsoft 365 (entinen Microsoft Office), Visma Netvisor ja Adobe Photoshop.

Sosiaalinen media

Hallitsen keskeisimmät sosiaalisen median alustat ja sisällön optimoinnin niille, ja minulla on myös paljon kokemusta näiden alustojen monipuolisesta käytöstä.

Muu keskeinen osaaminen

Sekä kokemuksen ja tekemisen että opettelun kautta olen omaksunut myös monia muita keskeisiä osaamisen alueita, kuten:

 • monipuoliset taidot tapahtumatuotannossa,
 • sekä yhtiön että yhdistysten hallinnon ja kirjanpidon vankka osaaminen, ja
 • itsevarma ja moninainen esiintyminen ja erityisesti puhe-esiintyminen.